I den här bloggen samlas spretiga infall och kreativa idéer


onsdag 8 maj 2013

Granskad

Idag ska jag bli granskad - eller snarare - mina manuskript ska bli granskade av mina kollegor på Institutionen för kostvetenskap.
Manushög
Det går till så att alla manuskript, det vill säga fyra artiklar plus "kappan", läses kritiskt och sedan diskuteras under ett par timmar. "Kappan" kallas ibland för ramberättelse, det är en sorts sammanfattning av artiklarna, en text som håller ihop allt och förhoppningsvis gör en röd tråd synlig.

Det här är ju naturligtvis oerhört värdefullt för mig. Det är ett ensamt jobb att skriva vetenskapliga texter, och det är sällan tillfälle ges att diskutera och reflektera kring det som tas upp i texterna. Att nu under några timmar få sitta och prata om det som jag är intresserad av med andra som faktiskt har läst det jag skriver är en ynnest.

Sen är det "bara" upploppet kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar