I den här bloggen samlas spretiga infall och kreativa idéer


söndag 25 november 2012

Besynnerligheter, 1839

När jag grävde efter släktingar i ett arkiv ramlade jag över denna historia som kittlar min fantasi. Håll till godo. (Ingen av personerna i berättelsen är dock släkt med mig).

 
År 1839, besynnerligheter
(Vårdinge kyrkoarkiv)
Sexmannen Erik Ersson i Öster Sätra, denna församling, anmälde för Pastor at en Erik Ersson tillhörig Qviga den 28 maji 1839 framfött ett missfoster, brunt till färgen med hufvud liknande en menniska, till ögon, öron och hals, dock icke till näsa och munn, hvarutinnan det snarare liknande ett svintryne. Kroppen skall hafva varit som en (..) alldeles rund ifrån halsen med en fäsvans i ändan, utan fötter.
Åsyna vittnen vid denna så kallade kalfs eller missfosters framkomst voro utan Erik Ersson Nils Anderssons hustru Catharina i Carlstorp, Torparen i Enbornas hustru i Udden, Enkan Stina Bombler från Christinedal i Wagnshärad, hustru Anna Andersson i Gåsängen och Erik Erssons dräng Anders Olsson Lindström.
Händelsen inrapporterades af kronobetjent Länsman Lidman till Landstjänstembetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar